Pendaftaran & Bayaran

Pendaftaran
Pendaftaran hendaklah dibuat secara online melalui laman web https://kospen.weebly.com.

Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 14 Mac 2018 (Rabu).

 

Pembayaran
RM100 per peserta (bagi ahli kontigen termasuk jurulatih, pengurus dan peserta).

Tarikh tutup pembayaran adalah pada 30 Mac 2018 (Jumaat).