Acara & Pingat

  Acara Pingat Kategori
Carrom 6 Pasukan
Individu(L)
Individu(P)
Bergu(L)
Bergu(P)
Bergu Campur
Catur  2 Pasukan
Individu Terbuka
Dam Haji 3 Pasukan
Individu(L)
Individu(P)
Dart 4 Pasukan
Individu(L)
Individu(P)
Bergu(L)
Snooker 1 Individu
Bowling  8 Individu VIP(L)
Individu VIP(P)
Bergu(L)
Bergu(P)
Kumpulan Bertiga(L)
Kumpulan Bertiga(P)
Kumpulan Berempat(L)
Kumpulan Berempat(P)
Olahraga 48  Senarai Kategori
Berbasikal  3 Individu(L)
Individu(P)
Individu(V)
Sukan Kefungsian  1 Pasukan
Bola Sepak  1 Pasukan
Futsal  2 Pasukan(L)
Pasukan(P)
Bola Tampar  2 Pasukan(L)
Pasukan(P)
Bola Jaring 1 Pasukan
Tennis 1 Pasukan
Badminton  1 Pasukan
Sepak Takraw  3 Pasukan
Antara-Regu(Belia)
Antara-Regu(V)
Ping Pong  1 Pasukan
Golf  3 Pasukan
Gross Individu
Net Individu