KOSPEN PLUS KKM JKN Sabah 2018

Sukacitanya dimaklumkan

Program Komuniti Sihat Pembina Negara
(KOSPEN) PLUS
Kementerian Kesihatan Malaysia
Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Kali Ke-26
akan dianjurkan pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh:
26 – 29 April 2018

Tempat:
Sandakan, Sabah

Anjuran Bersama:
Hospital Duchess of Kent Sandakan
Hospital Beluran
Hospital Kinabatangan
Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan
Pejabat Pergigian Kawasan Sandakan
Pejabat Kesihatan Daerah Beluran